چگونه . . .

چگونه می شود عاشق بود و عاشق ماند

عشق دروغی

زني مي رفت ، مردي او را ديد و دنبال او روان شد . زن پرسيد که چرا پس من مي آيي ؟ مرد گفت : برتو عاشق شده ام . زن گفت : برمن چه عاشق شده اي ، خواهر من از من خوبتر است و از پس من مي آيد ، برو و بر او عاشق شو . مرد از آنجا برگشت و زني بدصورت ديد ، بسيار ناخوش گرديد و باز نزد زن رفت و گفت : چرا دروغ گفتي ؟ زن گفت : تو راست نگفتي . اگر عاشق من بودي ، پيش ديگري چرا مي رفتي ؟ مرد شرمنده شد و رفت..


ولی من
MI AMAS VIN
VIN DE KORO
VIN ANIMI MI
MI KORO PULSO POR EN 
+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۲۸ساعت   توسط ما  |